ಮಂಗಳವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 2, 2014

ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಬದುಕಿನ ಅನಾವರಣ ತೆರೆದಿಡುವ ಅದ್ಭುತ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳು

-Koragerna Alipu Oripu
   ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 600ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆದಿವಾಸಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಪಂಗಡಗಳಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಬುಡಕಟ್ಟು ಪಂಗಡದ ಭಾಷೆ, ಆಚಾರ ವಿಚಾರ, ಸಂಪ್ರದಾಯ, ವೇಷಭೂಷಣ, ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿ, ಆಹಾರ ಕ್ರಮ, ಹವ್ಯಾಸ, ಕಲೆ, ಆಭರಣ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಮನೊರಂಜನ ಪರಿಕರಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡಾ ಭಿನ್ನ ವಿಭಿನ್ನ. ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಪಂಚದಂತಿರುವ, ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಬದುಕಿನ ಪೂರ್ವ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪರಿಕರಗಳನ್ನು, ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು, ಗತಿಸಿಹೋದ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತಾದರೆ?! ಅದು ಹೇಗಿರಬಹುದು? ಒಮ್ಮೆ ಊಹಿಸಿ ನೋಡಿ... ಆಸ್ವಾದಿಸುವುದಾದರೆ, ಅಂಥಹ ಒಂದು ರಮ್ಯ ಲೋಕ, ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಭಾರತದ ಏಳು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿದೆ, ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನಮ್ಮ 'ಕೊರಗೆರ್ನ ಅಳಿಪು ಒರಿಪು' ಬಳಗ ಆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಿಮಗಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ...
1.
PUNE TRIBAL MESEUM
Queen Road,
Pune
Timing : 10.00 am to 5.00 pm
ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆದಿವಾಸಿ ಪಂಗಡಗಳ ಜೀವನ ಕ್ರಮದ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಣಗಳು, ಹಳೆಯ ಕಪ್ಪು ಬಿಳಿಪಿನ ಚಿತ್ರಗಳು, ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಆಕಾರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸಬಹುದು. 'ಕೊರ್ರೆ ಕಡ್ಡಾಯಿ' (ಕೊರಗರ ಡೋಲು), ಕಂರ್ಡೆ (ಚೆಂಡೆ), ಕೊರಲ್ (ಕೊಳಲು), ಚಾವಲ (ತಾಳ), ಸೇರಿದಂತೆ ಮುನ್ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶೈಲಿಯ ಆದಿವಾಸಿ ಡೋಲುಗಳ ಅದ್ಭುತ ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ! ಆದಿತ್ಯವಾರವೂ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ.
2.
TRIBAL MESEUM - Bharatiya Adimjati Sevak Sangh,
Thakkar Bap Smarak Sadan,
Dr. Ambedkar Marg,
Link Road, New Delhi.
Phon : +91 11 23625492
Fax : +91 11 23532003
Timing : 11.00 am to 2.30 pm
ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀ ಆದಿವಾಸಿ ಪಂಗಡದ ಕುರಿತಾಗಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿಗಳನೊಳಗೊಂಡ ಗೃಂಥಾಲಯವೂ ಇದೆ. ಆದಿತ್ಯವಾರವೂ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ.
3.
STATE TRIBAL MESEUM
Tribal Reserch Institute,
Circular Road,
Chhindwara District,
Madhya Pradesh
Timing : 10.30 am to 5.00 pm
ಆದಿತ್ಯವಾರವೂ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ.
4.
TRIBAL MUSEUM AHMEDABAD
Tribal Research & Trining Institute,
Gujarat Vidhyapit, Ahmedbad
Timing : 11.00 am to 5.30 pm
Saturday : 11.00 am to 4.30 pm
ಇಲ್ಲಿ ಆದಿವಾಸಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಪಂಗಡಗಳ ಕಿರು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಿತ್ಯವಾರ ಹಾಗು ಸರಕಾರಿ ರಜಾ ದಿನದಂದು ತೆರೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ.
5.
TRIBAL MESEUM BHUBANESWAR,
Backside Of Jagannath Temple,
Koraput, Orissa
Timing : 10.00 am to 5.00 pm
6.
BHARTIYA LOK KALA MESEUM
Udaipur, Rajasthan
Timing : 9.00 am to 5.00 pm
Evening show 6.00 pm to 7.00pm
ಆದಿತ್ಯವಾರವೂ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ.
7.
TRIBAL MESEUM OOTY
Tribal Reserch Centre,
Muthorai Palada,
Ooty, Tamilnadu
ಆದಿತ್ಯವಾರವೂ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ.
ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ...
- ಹೃದಯ
Like ·  ·