ಗುರುವಾರ, ಜನವರಿ 16, 2014

ಪಲ್ಲವದಿಂದ ಇಂತಿ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು


ಡಾ. ನಟರಾಜ್ ಹುಳಿಯಾರ್ ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪುಸ್ತಕ ' ಇಂತಿ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ' ಪಲ್ಲವದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿ. ಕೊರಿಯರ್ ವೆಚ್ಚ ನಮ್ಮದು. 
ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ . 9480353507ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: