ಭಾನುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 9, 2014

ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಪಾರಂಪರಿಕ ಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರೆ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ

ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಪಾರಂಪರಿಕ ಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರೆ

ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ
ಸ್ಥಳ: ಹುಣುಸೂರು
ಸಹಕಾರ: ಡೀಡ್ ಸಂಸ್ಥೆ, ಹುಣುಸೂರು
ದಿ: ೨೦.೦೨.೨೦೧೪ ರಿಂದ ೨೪.೦೨.೨೦೧೪ ವರೆಗೆ

ಡಾ. ಎ ಎಸ್ ಪ್ರಭಾಕರ್
ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಬುಡಕಟ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ
ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ
ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ೫೮೩ ೨೭೬
                          
                          
                          
                          
                          
                           
                           

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: