ಭಾನುವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 16, 2014

`ಬುಡಕಟ್ಟು ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆಗಳು' ಕುರಿತ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕತೆ

ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಂಪಿಯ, ಬುಡಕಟ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರವು, ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದಾಂಡೇಲಿಯಲ್ಲಿ 18.03.2014 ರಿಂದ 22.03.2014 ರ ವರೆಗೆ `ಬುಡಕಟ್ಟು ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆಗಳು' ಕುರಿತ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕತೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿದೆ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ.


ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: