ಸೋಮವಾರ, ಜನವರಿ 4, 2016

ಜಾನಪದ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ಮತ್ತು ಸೂಫಿ-ದರ್ವೇಶಿ-ಫಕೀರ್ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆ ಸಂವಾದ


ಕಲಬುರ್ಗಿಯಲ್ಲಿ 10.1.2016 ರಂದು ಜಾನಪದ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ಮತ್ತು ಸೂಫಿ-ದರ್ವೇಶಿ-ಫಕೀರ್ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆ ಸಂವಾದ.
ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: