ಸೋಮವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20, 2014

2012-13 ರ ಜಾನಪದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ


ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಎಲ್ಲಾ ಜಾನಪದ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ, ತಜ್ಞರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು.
http://www.vijaykarnatakaepaper.com/Details.aspx?id=17185&boxid=31324953


http://www.vijaykarnatakaepaper.com/Details.aspx?id=17185&boxid=31321641
ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: